יאגו פיננסים

השוואת ביטוח חיים

יאגו עושה לכם השוואה של חברות הביטוח.
כל זה בתהליך פשוט ויעיל.

השוואת ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים היא כרית הביטחון המסייעת לכל מי שמהווה גורם מפרנס עבור בני ביתו, למנוע מצב שבו פטירתו תוביל אותו ואת שאריו לידי מחסור כלכלי. ביטוח החיים ניתן לרכישה גם עבור מקרים שאינם כוללים פטירה, אלא פגיעה ניכרת ביכולת להתפרנס. ישנו מגוון רחב של פוליסות  המוצעות על ידי חברות הביטוח, ורצוי לערוך השוואת ביטוח חיים טרם רכישת פוליסה מסוימת. 

 

מהו ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא ענף בתחום הביטוחים אשר מיועד להבטיח למבוטח או למשפחתו הגנה כלכלית במקרה של אירוע מוגדר מראש הפוגם ביכולת השתכרותו של המבוטח כגון תאונה, מחלה קשה, נכות או מוות. המפתח של הוזלת ביטוח חיים טמון בהליך ביטוח חיים השוואה יסודי.

ההגנה הכלכלית המוענק למבוטח במקרה של נכות ואובדן כושר עבודה או לשאריו במקרה של מוות, יכול שתינתן במסגרת תשלום חד פעמי או תשלום חודשי קבוע. על ידי השוואת ביטוחי חיים והפוליסות השונות, ניתן לקבל מידע על היקף תשלומים אלו ובמידת האפשר לגרום להליך הוזלת ביטוח חיים. 

 

סוגי ביטוח חיים

ישנם שני סוגי ביטוח חיים השוואה הניתנים לרכישה, המסווגים לפי האירוע הביטוחי הגורם לתשלום פיצויים, המחייבים השוואת ביטוח חיים לשם הוזלת ביטוח חיים. האחד הוא ביטוח חיים ריסק, אשר נועד להבטיח פיצוי כספי לבני משפחת המבוטח או כל גורם אחר בו נקב המבוטח במסגרת רכישת הפוליסה, וזאת במקרה של מות המבוטח.

השני הוא ביטוח אובדן כושר עבודה ונכות, אשר נועד להבטיח רשת ביטחון כלכלית עבור מי שאיבד את יכולת השתכרותו או הפך לנכה. כל אחד מסוגי ביטוח חיים השוואה כרוך בתשלום עיתי, אולם על ידי השוואת ביטוח חיים ניתן להביא להוזלת ביטוח חיים באופן משמעותי.

 

ביטוח חיים פנסיוני

לשני הביטוחים שתוארו לעיל ישנן תצורות והרכבים המשולבים עם רכיבי ביטוח חיים השוואה נוספים. אחד מהם הוא ביטוח פנסיוני. כאשר אדם בוחר באחד מהגופים הפיננסיים המוכרים במשק לצורך יצירת חיסכון פנסיוני, באפשרותו לכלול במסגרת קופת הפנסיה אליה הוא מפריש כספים בכל חודש, גם רכיב ביטוחי המבטח אותו במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות. 

 

חשיבות השוואת ביטוח חיים פנסיוני

אדם המחזיק בחיסכון פנסיוני, יכול כיום לעבור בין חברות ביטוח ללא קושי מיוחד, תוך העברת הסכומים שחסך מחברה אחת לחברה אחרת. השוואת ביטוח חיים במסגרת הביטוח הפנסיוני עשויה להביא לחיסכון כספי קבוע במסגרת הוזלת ביטוח חיים, תוך שיפור תנאי הפוליסה במקרה של אירוע ביטוחי. על כן, גם ביחס לביטוח זה, רצוי לבצע השוואת ביטוח חיים.

 

ביטוח חיים כחלק מביטוח משכנתא

תצורה נוספת של השוואת ביטוח חיים, היא ביטוח חיים למשכנתא. בעת נטילת משכנתא מאחד הבנקים בישראל, מחייב הבנק את הלווה לבטח את ההלוואה הניתנת לו מידי הבנק, כך שבמקרה של פטירת הלווה, יזכה הבנק לפיצוי מעת חברת הביטוח אשר יבטיח את החזר ההלוואה. רצוי לערוך השוואת ביטוח חיים משכנתא לשם הוזלת ביטוח חיים משכנתא. פערי המחיר בין החברות השונות יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים מאחר ומדובר בכיסוי ביטוחי לתקופה ארוכה.

ביטוח זה מתייחס לאירוע ביטוחי ממנו עלול לסבול הלווה, אולם הנהנה מרכיב הפיצויים הוא הבנק נותן המשכנתא. יצוין כי המונח ביטוח משכנתא מתייחס לשני רכיבי ביטוח, שאחד מהם הוא ביטוח חיים ואילו השני הוא ביטוח עבור המבנה נשוא המשכנתא.

 

חשיבות השוואת ביטוח חיים משכנתא

רכיב ביטוח חיים המנוי בתוך המעטפת הכללית של המונח ביטוח משכנתא, ניתן לרכישה באמצעות חברת הביטוח מטעם הבנק, אולם בידי כל נוטל משכנתא הרשות לבחור חברת ביטוח אחרת מבין מגוון חברות הביטוח הקיימות במשק. השוואת ביטוח חיים השוואה לצורך עמידה בתנאי מתן המשכנתא היא פעולה חשובה שיכולה להביא לחיסכון כספי ניכר  על ידי הוזלת ביטוח חיים זה. 

 

עלויות ביטוח חיים 

גובה התשלום עבור ביטוח חיים, אשר נגבה בדרך כלל על בסיס של תשלום חודשי, מושפע מכמה פרמטרים אשר נועדו לשקלל את רמת הסיכון לאירוע ביטוחי ומאפשרים בצידת הצורך הוזלת ביטוח חיים במסגרת השוואת ביטוח חיים. הגורם הדומיננטי מבחינת חברת הביטוח, במסגרת ביטוח חיים השוואה, הוא גילו של המבוטח ביחס לתוחלת החיים הממוצעת. גם נושא עישון סיגריות הוא גורם אשר מייקר משמעותית את מחיר הפרמיה, ויש הבדלים גדולים במחיר ביטוח החיים בין החברות השונות, כך שכדי מאוד לעשות השוואת מחיר ביטוח חיים בשביל להוזיל עלויות.

 

גורמים המשפיעים על גובה פוליסת ביטוח חיים

לאור המשקל של תוחלת החיים, במסגרת השוואת ביטוח חיים, אישה עשויה ליהנות מתעריף נמוך מזה של גבר במסגרת הוזלת ביטוח חיים, היות שתוחלת חייהן של נשים היא בממוצע גבוהה מזו של גברים. לכן, ביטוח חיים השוואה בין פוליסות מושפעת ממגדר המבוטח.  

כמו כן, ישנם מאפיינים נוספים שעשויים להשפיע על תוחלת חייו של המבוטח, אשר יש בהם כדי להשפיע על אפשרות הוזלת ביטוח חיים במסגרת ביטוח חיים השוואה. כך לדוגמה, אדם אשר סובל מתחלואה מסוימת, או מאפיינים פיזיים המעלים את הסיכון לפיתוח תחלואה כגון השמנת יתר או עישון, יידרשו לשאת בתשלום גבוה יותר במסגרת השוואת ביטוח חיים. 

 

חשיבות מילוי שאלון רפואי והצהרת בריאות בצורה נכונה

היות שגובה הפוליסה מושפע ממצבו הבריאותי של המבוטח, חלק מהליך רכישת הפוליסה, לאחר שלב ביטוח חיים השוואה, כולל מילוי שאלון רפואי וחתימה של המבוטח על הצהרה ביחס למצבו הרפואי. 

מסיבה זו, בתום הליך השוואת ביטוח חיים, על רוכש הפוליסה מצדו להקפיד בעת רכישת הפוליסה לספק לחברת הביטוח הצהרות נכונות אודות מצבו הבריאותי. אף אם ציון פרטים מסוימים עשוי להוביל אל הוזלת ביטוח חיים, יש להקפיד לכתוב כל פרט רפואי באופן מהימן. ביטוח חיים השוואה יאפשר קבלת מידע אותנטי אודות גובה הפוליסה.  

 

מילוי שגוי של השאלון הרפואי

הפעלת הפוליסה במקרה של אירוע ביטוחי, פירוש הוצאה כספית בשיעור ניכר מצדה של חברה הביטוח, בין אם באופן חד פעמי ובין אם באופן חודשי קבוע. מסיבה זו, הליך אישור מתן הפיצוי או התגמול הנובע מהפוליסה, מלווה לרוב בבחינה דקדקנית מצד חברת הביטוח, של נסיבות השינוי במצבו הרפואי של המבוטח. 

במידה שבמסגרת בירור זה, יתגלה כי אחד הפרטים שמולאו על ידי המבוטח בשאלון הרפואי ובהצהרת הבריאות אינם נכונים, עשויה חברת הביטוח לכפור בחובתה להעניק תשלום כלשהו למבוטח. הנזק שבאי אישור מתן הכספים על ידי חברת הביטוח, עולה עשרות מונים על התועלת שבחיסכון שקלים בודדים במסגרת הוזלת ביטוח חיים על ידי דיווח שגוי. 

 

פוליסות ביטוח חיים מפברואר 2019 ואילך

בשנת 2019 ביצע משרד האוצר רפורמה מקיפה בתחום ביטוחי החיים במטרה להוזילם בשיעור של כ- 30% ויותר. הבסיס להליך הוזלת ביטוח חיים נבע מהצורך לעדכן את שיעור תוחלת החיים הממוצע הנכון לתקופה זו, שבה מבוטחים מאריכים ימים יותר מאשר בעבר הודות להתקדמות היכולות הטיפוליות של גורמי הרפואה בישראל.

מסיבה זו, מי שנקשר בהסכם פוליסת ביטוח חיים טרם כניסת הרפורמה לתוקף, עשוי לשלם מכוח הסכם זה תשלום חודשי גבוה, לעומת אדם בעל נתונים דומים אשר בחר לרכוש פוליסת ביטוח מפברואר 2019 ואילך. משכך, רצוי לערוך השוואה ביטוח חיים עדכנית לשם הוזלת ביטוח חיים. 

 

אופן בחירת מוטבים לפוליסת ביטוח חיים

בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, נדרש המבוטח לבחור את המוטבים אשר יזכו לקבל תשלום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה של אירוע ביטוחי. ברירת המחדל עליה מבוססת כל פוליסה היא העברת תשלום ליורשיו החוקיים של המבוטח שהם על פי החוק בת זוגו וילדיו.

עם זאת, באפשרות רוכש הפוליסה להגדיר באופן מפורש את זהות המוטבים אשר יזכו לקבלת התשלומים. בחירת המוטבים במסגרת ביטוח חיים השוואה, אינה מהווה גורם המאפשר הוזלת ביטוח חיים, אולם הוא מונע עיכובים בקבלת כספי הפוליסה במקרה של התעוררות צורך להכריע בדבר זהות היורשים במקרה של מות המבוטח.  

 

ביטוח חיים – למי זה מתאים

רכישת פוליסת ביטוח חיים אפשרית בכל שלב בחיים, אולם היא לרוב מוגבלת עבור מי שמצוי בשנות השבעים של חייו כאשר חלק מחברות הביטוח נמנעות מלבטח את הגיל השלישי. מיפוי הצורך בביטוח חיים נגזר ממידת התלות של סביבת המבוטח ביכולת המבוטח לתפקד ולפרנס את משפחתו. 

מסיבה זו, הורים לילדים צעירים הם הקהל בעל הצורך המובחן ביותר בביטוח חיים. יחד עם זאת, גם מי שילדיו בגרו והוא חי עם בן או בת זוגו, יוכל למצוא תועלת בביטוח חיים, אולם ייתכן שיהיה בידיו לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי במסגרת השוואת ביטוח חיים ולהתאימו לנסיבות חייו הקונקרטיות. השוואת ביטוח חיים בראי שיקולי עומק, מאפשרים הוזלת ביטוח חיים תוך תכנון נכון של הרכב תיק הביטוח והפנסיוני.

 

מדוע חשוב לערוך השוואת ביטוח חיים 

העובדה כי פועלות כיום בשוק ביטוחי החיים חברות רבות, המצויות בתחרות ביניהן על כל לקוח, מאפשרת לכל אדם החפץ ברכישת ביטוח חיים לערוך השוואת ביטוח חיים, עד למציאת הפוליסה המשתלמת ביותר עבורו. השוואת ביטוח חיים היא המפתח אל עבר הוזלת ביטוח חיים. 

 

על מה חשוב להקפיד בעת השוואת ביטוח חיים

בשלב של ביטוח חיים השוואה, חשוב לקרוא בעיון את כל תנאי הפוליסה, לרבות ההתניות אותן מציינות חברות הביטוח ככאלו אשר עשויים לפטור את חברת הביטוח מתשלום אף במקרה של אירוע ביטוחי כגון נכות או מוות. כמו כן, רצוי לבחון את האפשרות לשלב מספר מרכיבי ביטוח על מנת לרכוש פוליסה אחת המהווה כר ביטחון ביחס למספר סוגים של אירועי ביטוח. 

 

השוואת ביטוח חיים – הדרך הנכונה לבחור פוליסת ביטוח

ביטוח חיים השוואה טרם רכישת פוליסה עשויה להביא לחיסכון רב, אולם פניה נפרדת לכל חברת ביטוח עלולה להיות מעייפת ומבלבלת. לשם כך רצוי לפנות אל חברת יאגו פיננסים, חברה מנוסה ומקצועית, המתמחה בהשוואת ביטוח החיים, הוזלת ביטוח חיים והתאמת פוליסה עבור המבוטח, לנו יש הסכמים מול חברות הביטוח עם הנחות גבוהות במיוחד , דבר אשר יוזיל משמעותית את מחיר הביטוח.

 נעים להכיר,

יאגו פיננסים

אנחנו הקמנו מערכת השוואות ביטוח מתוחכמת המשלבת טכנולוגיה מתקדמת ואנשי מקצוע יחדיו, מתוך הכרה בחשיבות שיש למרכיב האנושי בקבלת החלטות חשובות.

✔️ איסוף נתונים מהמוסדות הפיננסים.

✔️ השוואה בין המוסדות הפיננסים בעזרת מומחה (בעל רישיון ממשרד האוצר).

✔️ והכי חשוב… שומרים על הכסף!

יאגו פיננסים

אז איך זה עובד ביאגו?

יאגו מקבל ממך את הנתונים
יאגו מקבל ממך את הנתונים ועובר עליהם (שיחה עם סוכן בעל רישיון)
המומחה בודק ומשווה בין המוסדות הפיננסים
יאגו בודק ומשווה בין המוסדות הפיננסים
יאגו נותן לך את ההצעה

יאגו נותן לך את ההצעה הכי משתלמת ומתאימה לצרכים שלך

ביקורות

מה מספרים על יאגו?

Yuval Mordov
Yuval Mordov
18/07/2023
עזר לי במידע שהייתי צריך לגבי פניסה, היה מאוד סבלני
Dina Sonkin
Dina Sonkin
17/07/2023
טיפול מצויין ו זריז
Israel Faingold
Israel Faingold
09/07/2023
בהגינות ובחינם הציע להשאר בביטוח הנוכחי שלי לאור מחירו והגיל שלי. כל הכבוד
יונה שרייבר
יונה שרייבר
06/07/2023
קיבלתי שירות אדיב ומקצועי. תודה
vlad chircov
vlad chircov
04/07/2023
ידע מקצועי נרחב, ליווי אישי, שירות שלא הכרתי עד כה.
אליהו ענתבי
אליהו ענתבי
03/07/2023
קיבלתי ממנו ייעוץ על הפקדת הפנסיה שלי וזה היה שווה כל שקל. שירות ומקצועיות ברמה גבוה!
L. R
L. R
21/06/2023
שירות אדיב ונעים - המידע שקיבלתי היה הכרחי וחשוב מאוד. מומלץ לכל אדם!
yarden keynan
yarden keynan
19/06/2023
אחלה של שירות עם מענה מהיר ומחירים אטרקטיביים
Vlad Lebedev
Vlad Lebedev
12/06/2023
איש מאוד מקצועי ונחמד. עזר לי בכל מה שאני צריך. וגילה לי דברים חדשים

התחילו בתהליך:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "יאגו פננסים" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

הצטרפו לרשימת
הדיוור שלנו

אנחנו דואגים להשאיר אתם מעודכנים

* כבר למעלה מ-17,280 רשומים מקבלים עדכונים והטבות שוות!