יאגו פיננסים

דמי ניהול פנסיה השוואה

השוואת דמי ניהול בקרנות פנסיה

יאגו עושה לכם השוואה של דמי ניהול בקרן הפנסיה.
כל זה בתהליך פשוט ויעיל.

דמי ניהול פנסיה השוואה

הסיבה העיקרית לביצוע השוואת דמי ניהול בקרנות פנסיה היא, ככל שתשלמו דמי ניהול גבוהים יותר, כך הצבירה תהיה נמוכה יותר והקצבה שתקבלו בגיל פרישה תהיה נמוכה יותר.

ליאגו פיננסים מערכת השוואות ביטוח ופנסיה מתוחכמות המשלבות טכנולוגיה מתקדמת ואנשי מקצוע יחדיו, מתוך הכרה בחשיבות שיש למרכיב האנושי בקבלת החלטות הרות גורל. בנוסף, ליאגו ישנם הסכמים מטיבים בדמי ניהול מול החברות השונות. כך, שלמעשה ברוב המוחלט יהיה ניתן להוזיל לכם את דמי הניהול בקרן הפנסיה.

לא. בנוסף לדמי הניהול ישנם עוד דברים חשובים שיש להשוואת. כגון: תשואות הקרנות השונות בהתאם למסלולי ההשקעה, איזון אקטוארי, רכיבים ביטוחים, תשלום תביעות, רמת השירות בחברה ועוד.

השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה

הפרשות הכספים מצד העובד והמעביד מדי חודש לטובת קרן פנסיה, מאפשרות לעובד ליצור חיסכון שישרת אותו בהגיעו לגיל הפרישה. שיעורן של הפרשות אלו הוא בעל השפעה ניכרת על החיסכון הסופי שיעמוד לרשות העובד, אולם רכיב נוסף בעל השפעה ניכרת על החיסכון הפנסיוני הוא דמי הניהול שגובה החברה המנהלת את החיסכון. הפחתת רכיב זה היא אפשרית בעזרת דמי ניהול פנסיה השוואה בין הגופים השונים.

ראשית יש להכיר את מרכיבי קרן הפנסיה

קרן פנסיה הינה ערבות הדדית בין החוסכים בה

קרנות הפנסיה פועלות כביטוח ההדדי בין החוסכים , הכוונה לקוחות הקרן משלמים עבור הכיסוי הביטוחים אשר נמצאים בקרן הפנסיה.

לקוחות הקרן מבוטחים בערבות הדדית באותה קרן הפנסיה כך שלמעשה הם חוסכים יחד באותה קופה

הכיסויים הביטוחים הינם כיסוי לאובדן כושר עבודה וכיסוי שאירים למקרה מוות הרחבה על מוצרים אלה בהמשך.

כך שלמעשה כלל המבוטחים משלמים עבור הכיסויים הללו ומנגד הקופה משלמת כספים עבור תביעות של עמיתים במקרה של אובדן כושר עבודה ומקרה מוות.

לערבות הדדית ישנם יתרונות וחסרונות.

היתרון המרכזי הינו עלויות כיסוי ביטוחים זולות יותר מאחר ומבוטחים מספר גדול של עמיתים בקופה.

במקרה של עודף אקטוארי – מצב שבו נכנס יותר כסף עבור הרכיבים הביטוחים לעומת יציאה של הכסף עבור תביעות של אובדן כושר עבודה וכיסוי שאירים, העודף מוחזר לעמיתים בקרן.

חסרון מרכזי במקרה של גרעון אקטוארי מצב שבו יוצא מהקופה יותר כסף עבור תביעות מאשר הכסף שנכנס עבור הרכיבים הביטוחים.

במצב זה מי שישלם את הגירעון בקופה הינם העמיתים בקרן.

מצב זה מבדל את קרן הפנסיה מתוכניות ביטוח אחרות , במקרה ביטוח אחר חברת הביטוח ערבה להפסד כלכלי במקרה של תשלום תביעות , בקרן הפנסיה העמיתים ערבים זה לזה וכך הסיכון מתחלק בין העמיתים בקרן.

מדוע יש איזון אקטוארי בקרן הפנסיה?

מאחר ואנו מדברים על כספי חיסכון ליום הפרישה שלנו, מחויבות קרנות הפנסיה לבצע את האיזון הזה,

ולוודא שהקופה לא נמצאת בגירעון אלא מאוזנת.

את החישוב החברות מבצעות אחת לרבעון והם מעדכנות את העמיתים בקרן בצורת דוח רבעוני / דוח שנתי אשר נשלח לעמיתי הקרן.

תהליך זה משפיע על כלל החוסכים בקרן , חוסכים פעילים , לא פעילים , וכן מקבלי קצבאות , לטובה ולרעה בכסף שנצבר אצלינו בקופה ולכן יש להכיר את המנוח הזה.

תקנון קרן הפנסיה 

בקרן פנסיה מדובר בתקנון ולא בחוזה, זאת אומרת שתקנון הפנסיה יכול להשתנות בכל עת.

בתקנון יופיעו כל הזכויות והחובות של העמיתים בקרן , ואף באילו מקרים ישולם כסף בעת מקרה ביטוח.

שינוי התקנון יכול להתבצע באמצעות רק אישור ממשרד האוצר , דבר זה יכול להבטיח לעמיתים בקרן שהחוסכים לא יפגעו בשל החלטות של החברות אשר מנהלות את הקופות.

קרן פנסיה חובה.

חיסכון לקרן הפנסיה הינו בגדר חובה של המעסיק

העובד אינו יכול לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני .

, ומעסיק אשר לא מבצע חובה זו צפוי לעונשים הקבועים בחוק

הפרשת כספים אל קרן פנסיה

כל עובד שכיר אשר מקבל לידיו מדי חודש את תלוש המשכורת, יכול להבחין ברכיב קבוע במשבצת הניכויים שהינו ניכוי תשלום לטובת קרן פנסיה. קרן פנסיה אוגרת מדי חודש הפרשת כספים המנוכים ממשכורתו של העובד, לצד הפרשה נוספת הניתנת על ידי המעסיק. הכספים הללו מנוהלים על ידי אחת מחברות המורשות בניהול קרנות פנסיה.

גובה החיסכון הפנסיוני מושפע מהיקף ההכנסות שנצברו בו, אולם הכנסות אלו מושקעות על ידי החברה המנהלת באפיקי השקעה שונים בשוק ההון, וזאת לשם יצירת תשואות אשר יש בהן להגדיל את גובה החיסכון הפנסיוני. במובן הזה, החברה המנהלת אינה בגדר כספת שהכסף נשמר בחזקתה, אלא סוכן השקעות שמטרתו להשיא לחוסך רווחים על ידי השקעה נכונה של החיסכון שלו.

ההפקדה למוצר פנסיוני יתבצע באופן הבא

נשים מגיל 20.

גברים מגיל 21.

נכון לשנת 2022 אחוזי ההפרשה המינימליים הינם 6% חלק עובד, 6.5% חלק המעביד, 6% פיצויים שזה חלק חלק שהמעביד משלם, ובסה"כ 18.5% מהשכר.

עובד החתום על סעיף 14 , המעסיק יפריש לו לרכיב פיצויים 8.33% ולא 6%.

ישנם עובדים אשר מופרשים להם אחוזים יותר גבוהים כמו עובדי מדינה או עובדים עם הסכם קיבוצי.

מרגע שמתחילים לעבוד המעסיק מחויב להפריש לפי הסדר הבא:

במידה ואין לעובד קרן פנסיה פעילה – המעסיק מחויב להתחיל להפריש לאחר 6 חודשי עבודה.

במידה ויש לעובד קרן פנסיה פעילה המעסיק מחויב להפריש לאחר 3 חודשים רטרו מהחודש הראשון או לפני סוף שנת המס , הכוונה שאם עובד עם פנסיה פעילה מתחיל לעבוד בחודש נובמבר אז המעסיק לא יחכה 3 חודשים ויפריש לעובד לפני מאחר ושנת המס מסתיימת בסוף דצמבר.

איחור במועד ההפקדה של המעסיק – על המעסיק יש להעביר את הכספים לקרן וזאת בתוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית או בתוך 15 ימים מסיום החודש שעבורו משולמים הכספים לפי המוקדם מבניהם.

במידה והמעסיק לא מעביר את הכספים לקרן עד ה 15 לחודש הוא עשוי להיות חייב ריבית פיגורים.

במידה ומהעסיק אינו מעביר את הכספים תוך 31 ימים מהמועד שבו היה אמור לשלם שכר דבר זה יחשב הלנת שכר.

תשואות קרן פנסיה

כשמודבר בנושא כמו דמי ניהול פנסיה השוואה היא דבר הכרחי. אך בנוסף, תשואות הקרנות השונות לא פחות חשובות. חיסכון קרן הפנסיה מנוהל באמצעות החברות השונות אשר מנהלות לנו את ההשקעות בשבילנו בהתאם למסלול ההשקעה אשר נבחר על ידי העמית.

המטרה כמובן הינה יצירת תשואה חיובית בקרן דבר אשר יגדיל לנו את החיסכון הפנסיוני.

יש לקחת בחשבון שלא תמיד מרווחים ובזמן ירידות בשוק החוסכים מפסידים כסף.

אם העמית אינו בוחר את מסלול ההשקעה הוא יצטרף בצורה אוטומטית למסלול תלוי גיל.

בקצרה לגבי מסלולי השקעה אלו , מסלול תלוי גיל בא ואומר שככל שהעמית בקרן מתבגר החשיפה למניות קטנה , וכך סיכון ההשקעה שלו קטן.

בנוסף ישנם עוד הרבה מסלולי השקעה כמו מסלול מניות שהינו מסלול עם חשיפה מוגברת למניות, מסלול זה יותר מסוכן ותנודתי ממסלולי תלוי גיל.

לעמיתים חרדים ישנם מסלולי הלכה כשרים.

ובנוסף בחלק מהקרנות ישנם מסלולי עוקב מדד כמו s&p 500.

את התשואות של קרנות הפנסיה ניתן לראות באתר של משרד האוצר בשם פנסיה נט.

עמית פעיל או עמית לא פעיל בקרן הפנסיה

הרבה אנשים אינם מבינים את החשיבות של עמית פעיל או עמית לא פעיל בקרן הפנסיה והרבה פעמים חוסר הבנה זו פוגת בהם בעת מקרה ביטוח.

עמית פעיל הינו חוסך אשר שומר לעצמו את הרצף הביטוחים , כלומר ישנן הפקדות רציפות לקרן הפנסיה

עמית לא פעיל- עמית שאין הפקדות למעלה מ 5 חודשים בקרן הפנסיה, ניתן להגדיל את מספר החודשים שאין בקרן הפקדה ועדיין לשמור על סטטוס עמית פעיל לתקופה של עד 24 חודשים, בהתאם לוותק הקופה.

כאשר הקופה מוגדרת כעמית לא פעיל חשוב להבין שאנו נשארים ללא כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה ולכיסוי שאירים , וותק הקופה מתאפס.

בשביל לשמור על סטטוס עמית פעיל כאשר אנו בין עבודות יש לוודא שלא עברו 5 חודשים ללא הפקדה בקרן ולשלוח לחברה טופס ייעודי להארכת "ריסק זמני " בקרן הפנסיה.

דבר זה ישמור על וותק הקופה ועל הרכיבים הביטוחים בקופה פעילים. 

לאחר שהקופה הופכת להיות לא פעילה, חשוב לבצע דמי ניהול פנסיה השוואה מאחר ורוב הקופות יעלו את דמי הניהול לרמה המקסימלית.

הכיסויים הביטוחים קרן הפנסיה

מרכיבי הביטוח בקרן הפנסיה נועדו להגן על העמיתים בקרן

המרכיב הראשון הינו ביטוח אובדן כושר עבודה אשר מבטח אותנו בעת מקרה ביטוח כאשר העמית אינו יכול לעבוד.

בעת מקרה ביטוח נוכל לקבל מהקרן עד 75% מהשכר המבוטח שלנו, וזאת עד גיל הפרישה או חזרתו לעבודה.

בשביל לתבוע כיסוי זה יש להיות באובדן כושר עבודה רצוף של 90 ימים.

את התביעה תאשר וועדת הקרן ובמידה והעמית עומד בתנאים הוא יקבל את הקצבה.

המרכיב השני הינו כיסוי שאירים, כיסוי זה נועד להגן על משפחתנו בעת מקרה מוות

עמית שנכנס לקרן הפנסיה עד גיל 41 בעת מקרה מוות בן/בת הזוג יקבלו 60% קצבה מהשכר המבוטח.

בנוסף ילדים יקבלו קצבה בגובה 40% מהשכר המבוטח.

כיסוי ביטוח שארים אינו מתאים לכל אחד כגון רווקים / גרוש ללא ילדים/ גרוש עם ילדים מעל גיל 21 ועוד

ויש לבצע הסרת כיסוי זה.

במידה והעמית אינו מסיר את כיסוי שאירים הוא משלם בכל חודש על כיסוי ביטוחי אשר אינו יכול לתבוע אותו.

חשוב להבין שגם כאשר אנו מורידים את כיסוי לביטוח שאירים הוא חוזר בצורה אוטומטית בכל שנתיים , ובמידה והסטטוס של אותו חוסך אינו משתנה הוא צריך לעדכן בשנית הורדת כיסוי זה.

תקופת אכשרה בקרן הפנסיה

על עמית אשר הצטרף לקרן הפנסיה תחול תקופת אכשרה בת 5 שנים מיום ההצטרפות על מצב רפואי קיים.

לדוגמא עמית אשר הצטרף לקרן הפנסיה עם בעיות גב לא יכול לתבוע אובדן כושר עבודה עקב בעיות גב לפני שותק הקופה יגיע ל 5 שנים.

ולכן כפי שהוסבר מקודם חשוב לשמור על הקופה פעילה ובכך לשמור על הותק של הקופה.

הלוואה מקרן הפנסיה

ניתן לקבל הלוואה מקרן הפנסיה כנגד כספי התגמולים בלבד (לא כולל רכיב הפיצויים) .

נכון לשנת 2022 ניתן לקבל עד 30% הלוואה מכספי התגמולים עד ל 7 שנים.

לרוב הלוואה מקרן הפנסיה תהיה בריביות טובות יותר מאשר הריביות בבנקים.

קבלת ההלוואה מותנת באישור החברה ברוב החברות יש סכום מנמלי להלוואה.

מהם דמי ניהול?

לאור העובדה כי מטרת החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני היא להשיא רווחים לבעל החיסכון, נשאלת השאלה בדבר האינטרס הכלכלי של החברה המנהלת. התשובה לכך היא דמי הניהול המנוכים מהחיסכון הפנסיוני. השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה מאפשרת קבלת אומדן של רווחי חברות אלו.

בגין מה נגבים דמי הניהול

עבור ניהול החיסכון והשקעתו לשם הגדלתו, גובה החברה המנהלת דמי ניהול, אשר מנוכים כאחוז מסוים מגובה החיסכון הפנסיוני, ואשר מורכבים משני רכיבים. האחד הוא רכיב של דמי ניהול שנתיים והשני הוא רכיב של דמי ניהול חודשיים. השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה מאפשרת קבלת מידע על שני רכיבים אלו. בנוסף בקרן הפנסיה קיימים דמי ניהול בשם ניהול הוצאות ישירות , רוב הציבור אינו מודע לדמי ניהול הללו אשר משתנים בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. חשוב לשים לב שכאשר אנו נמצאים במסלול אקטיבי כמו למשל מסלול תלוי גיל לבני 50 ומטה , דמי ניהול הוצאות ישירות יהיה גבוה במיוחד ויכול אף להגיע לדמי ניהול של 0.25% מהצבירה.

גופים המנהלים את קרנות הפנסיה

הגופים המנהלים כיום את קרנות הפנסיה של העובדים השכירים והעובדים העצמאיים אשר מפרישים כספי חיסכון פנסיוני עבור עצמם, הם בין השאר החברות הפניקס, כלל, מיטב דש, מגדל, הראל, פסגות, אלטשולר שחם ומנורה מבטחים. הליך השוואת קרן פנסיה, כולל גם השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה המשפיעה על גובה החיסכון באופן קבוע. המטרה שלנו לשלם כמה שפחות דמי ניהול וכך בעצם תהיה בקרן צבירה גבוה יותר.

אופן ניהול קרנות הפנסיה

החברות המנהלות את קרנות הפנסיה, מאפשרות לבעל החיסכון לערוך השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה ולבחור את אופן הטיפול בחיסכון הפנסיוני בכל הקשור למידת הסיכון אשר באפשרותן לחשוף את החיסכון, בעת שהן מבצעות באמצעותו פעולות בשוק ההון כגון רכישת אגרות חוב ומניות.

כך לדוגמה, אדם אשר חפץ להעמיד את חסכונו בסיכוי להשאת רווחים בשיעור גבוה במסגרת השוואת קרן פנסיה, יוכל לעשות זאת תוך הצהרתו כי הוא עשוי להיחשף גם להפסדים בשל כך. מנגד, אדם אשר חפץ לשמר את היקף החיסכון שלו ולהסתפק בתשואה צנועה, יוכל, במסגרת השוואת קרן פנסיה, לבחור באפיקי השקעה סולידיים עם חשיפה פחותה לשוק ההון ובכך ליצור יציבות בתיק ההשקעות המנוהל בקרן הפנסיה.

דמי ניהול חודשיים ודמי ניהול שנתיים

דמי הניהול החודשיים הם למעשה דמי ניהול המתייחסים לכל הפקדה. היות שהפקדות לחיסכון הפנסיוני נעשה בכל חודש, דמי הניהול נגבית באופן חודשי בשיעור אחוזי קבוע. דמי ניהול שנתיים הם דמי ניהול הנגבים מתוך סך הכסף שצבר החוסך וזאת מדי שנה בשיעור אחוזי קבוע. השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה כחלק מהליך השוואת קרן פנסיה, מתייחסת לרכיבים אלו.

מה משפיע על גובה דמי הניהול

אחד הגורמים המשפיעים על גובה דמי הניהול, כחלק מהליך השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה, הוא ההסדר של החברה המנהלת מול מקום העבודה של החוסך. ישנם מקומות עבודה בעלי כמות גדולה מאוד של עובדים, המאפשרת להם כוח מקח מול חברות ניהול קרנות הפנסיה בעת הליך השוואת קרן פנסיה, ועל ידי כך מאפשרות לעובדיהן ליהנות מחיסכון פנסיוני בדמי ניהול נמוכים.

יחד עם זאת, הנחה בדמי הניהול שמקורה במקום העבודה, עשויה להיקטע במקרה של עזיבת מקום העבודה. גורם נוסף שיש בו כדי להשפיע על דמי הניהול, הוא אפיק ההשקעה בו בוחר החוסך. על כן, בעת השוואת דמי הניהול בקרן הפנסיה כחלק מהליך השוואת קרן פנסיה, רצוי לקחת בחשבון את אחוז ההוזלה הניתן על ידי מקום העבודה ואת אפיק ההשקעה הרצוי.

דמי ניהול פנסיה השוואה

תקרת דמי ניהול

הרגולטור מטעם משרד האוצר בשוק ההון, מאפשר לגופי ניהול קרנות הפנסיה לגבות דמי ניהול עד לתקרה מסוימת, שגביית כספים מעבר לתקרה זו, מאפשר לחוסך להגיש תלונה למשרד האוצר כנגד מנהל החיסכון. 

גובה דמי הניהול ביחס לחיסכון במסגרת קרן פנסיה מקיפה מוגבל ל- 6% ביחס לדמי הניהול החודשיים ו- 0.5% ביחס לדמי הניהול השנתיים, נתון המהווה נקודת מוצא בעת השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה כחלק מביצוע השוואת קרן פנסיה. 

 

ניהול משא ומתן על גובה דמי הניהול

אחת הדרכים להוזיל את שיעור דמי הניהול, הוא על ידי עריכת השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה בין חברות ניהול קרנות הפנסיה, וניהול משא ומתן מול כל חברה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. עם זאת, חשוב לציין כי אחד הרכיבים אותם יש לקחת בחשבון בעת השוואת קרן פנסיה או השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה, היא יכולת הפקת התשואות של הקרן. 

 

השפעת דמי ניהול על החיסכון הפנסיוני – דמי ניהול פנסיה השוואה

בעת השוואת דמי ניהול בקרן פנסיה, במסגרת השוואת קרן פנסיה, כי ככל שקרן הפנסיה היא בהיקף רחב יותר וניזונה מהפקדות בשיעורים גבוהים מדי חודש, כך מהווים דמי הניהול פקטור משמעותי באשר לגובה החיסכון שיועבר לידי החוסך בעת פרישה לגמלאות. כל אחוז ועשירית אחוז מיתרגם מדי שנה לאלפי שקלים. 

 

השוואת קרן פנסיה – המפתח לחיסכון אלפי שקלים בכל שנה

המפתח להגדלת החיסכון הפנסיוני הוא עריכת השוואת דמי ניהול בקרן הפנסיה, בין כל החברות המובילות. יאגו פיננסים היא חברה בעלת ניסיון בעריכת השוואת קרן פנסיה באופן יעיל ומהיר, תוך התאמת המסלול המתאים עבור כל חוסך. 

נעים להכיר,

יאגו פיננסים

אנחנו הקמנו מערכת השוואות ביטוח מתוחכמת המשלבת טכנולוגיה מתקדמת ואנשי מקצוע יחדיו, מתוך הכרה בחשיבות שיש למרכיב האנושי בקבלת החלטות חשובות.

✔️ איסוף נתונים מהמוסדות הפיננסים.

✔️ השוואה בין המוסדות הפיננסים בעזרת מומחה (בעל רישיון ממשרד האוצר).

✔️ והכי חשוב… שומרים על הכסף!

יאגו פיננסים
אז איך זה עובד ביאגו?
יאגו מקבל ממך את הנתונים
יאגו מקבל ממך את הנתונים ועובר עליהם (שיחה עם סוכן בעל רישיון)
המומחה בודק ומשווה בין המוסדות הפיננסים
המומחה בודק ומשווה בין המוסדות הפיננסים
יאגו נותן לך את ההצעה

יאגו נותן לך את ההצעה הכי משתלמת ומתאימה לצרכים שלך

ביקורות

מה מספרים על יאגו?

Yuval Mordov
Yuval Mordov
18/07/2023
עזר לי במידע שהייתי צריך לגבי פניסה, היה מאוד סבלני
Dina Sonkin
Dina Sonkin
17/07/2023
טיפול מצויין ו זריז
Israel Faingold
Israel Faingold
09/07/2023
בהגינות ובחינם הציע להשאר בביטוח הנוכחי שלי לאור מחירו והגיל שלי. כל הכבוד
יונה שרייבר
יונה שרייבר
06/07/2023
קיבלתי שירות אדיב ומקצועי. תודה
vlad chircov
vlad chircov
04/07/2023
ידע מקצועי נרחב, ליווי אישי, שירות שלא הכרתי עד כה.
אליהו ענתבי
אליהו ענתבי
03/07/2023
קיבלתי ממנו ייעוץ על הפקדת הפנסיה שלי וזה היה שווה כל שקל. שירות ומקצועיות ברמה גבוה!
L. R
L. R
21/06/2023
שירות אדיב ונעים - המידע שקיבלתי היה הכרחי וחשוב מאוד. מומלץ לכל אדם!
yarden keynan
yarden keynan
19/06/2023
אחלה של שירות עם מענה מהיר ומחירים אטרקטיביים
Vlad Lebedev
Vlad Lebedev
12/06/2023
איש מאוד מקצועי ונחמד. עזר לי בכל מה שאני צריך. וגילה לי דברים חדשים

התחילו בתהליך:

דמי ניהול פנסיה השוואה

הצטרפו לרשימת
הדיוור שלנו

אנחנו דואגים להשאיר אתם מעודכנים

* כבר למעלה מ-17,280 רשומים מקבלים עדכונים והטבות שוות!